VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

signinBg

NAVEX GLOBAL je světovým lídrem v oblasti systémů pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání (tzv. whistleblowing).


Jeho řešení „Ethics Point Incident Management” nahrazuje řešení Expolink, 
dlouholetého partnera Klépierre.


Řešení/platforma NAVEX GLOBAL umožňuje podávat oznámení o všech závažných pochybeních, 
kterých jste byli svědkem nebo která se Vás dotkla či Vám způsobila újmu.


Tato služba je k dispozici zdarma 24/7 
na následujícím telefonním čísle nebo internetové stránce:

 

800 144 501 

klepierre.ethicspoint.com


Oznámení můžete zaslat též příslušným osobám skupiny 
(řediteli Oddělení interního auditu skupinyna následující na emailovou adresu:

klepierre_alert_line@klepierre.com *


*
Upozorňujeme, že připojení na webovou stránku z intranetu Klépierre je jako v ostatních případech identifikovatelné nebo dohledatelné.V případě jakýchkoli dotazů týkajících se podávání oznámení o možném protiprávním jednání a vyřizování/zpracování oznámení, prosím postupujte způsobem zveřejněným v záložce „postup” v systému Eureka!


Příslušné osoby v České republice a možnosti pro bezpečné podání oznámení:
Ing. Miroslava Frydrychová
Mgr. David Špaček


Příslušné osoby můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem.

E-mail:  ochrana_oznamovatele_KLP@klepierre.com

Telefon:  +420 739 432 147, +420 736 523 259Pokud chcete podat písemné oznámení, adresujte ho prosím a nadepište takto:

KLEPIERRE MANAGEMENT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
K rukám osoby příslušné k přijetí oznámení
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
na přední stranu obálky napište "Whistleblowing" – NEOTVÍRAT


Oznámení je možné učinit také osobně
.

Pro tento případ si prosím domluvte s Příslušnou osobou schůzku, a to s využitím výše uvedeného emailu nebo telefonu. 


Budeme rádi, pokud budete Vaše oznámení podávat prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému. Oznámení však můžete podat i Ministerstvu spravedlnosti, případně orgánu veřejné moci příslušnému k provedení řízení podle příslušných právních předpisů.
Postup podání takovýchto oznámení a podmínky, za nichž je lze podat, je popsán např. zde: https://oznamovatel.justice.cz/vnitrni-oznamovaci-system-ministerstva-spravedlnosti.

 

Skupina Klepierre vyloučila přijímání oznámení od osob uvedených v § 2 odst. 3 písm. g) zákona č. 171/2023 Sb.